SMAC AFFÄRSUTVECKLING OCH GDPRCRM Small

Inledning
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR).
SMAC Affärsutveckling AB vill här informera om hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du ska förhålla dig till de uppgifter du själv lagrar i ditt CRM Small.

Personuppgifter
Vi lagrar namn på företag och kontaktpersoner i vårt kundregister enligt rättslig grund - intresseavvägning.
Uppgifterna används bara till att upprätta eller bibehålla kontakt med kunder eller leverantörer. Uppgifterna hanteras enbart inom SMAC.

Lagring

Innehållet i kunddatabasen uppdateras var 12:e månad och de kund- eller leverantörsuppgifter som inte längre är aktuella, raderas. Om du vill få dina uppgifter ändrade eller borttagna, kontakta vår personuppgiftsansvarige. Uppgifter som begärs ändrade eller borttagna, raderas inom 7 dagar.
Du har när som helst rätt att få ett utdrag med dina uppgifter ur vårt kundregister.

Säkerhet

Den dagliga backupen säkrar våra kunders konto mot dataförlust. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom SMAC Affärsutvecklings kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför SMAC Affärsutvecklings kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konton på servern till det skick det hade innan felet. Vår molntjänstleverantör är Binero AB.

Vi förbinder oss att följa §31 i Personuppgiftslagen.

CRM Small och ditt företags lagring av personuppgifter

Vi lagrar innehållet i ditt CRM Small och tillämpar svensk lagstiftning när det gäller behandlingen av personuppgifter. Finns det övriga villkor som ni vill tillämpa, är ni ansvariga för att kontakta oss för en förbindelse om detta.

Kom ihåg att du som ägare av ett eget kundregister (CRM Small), är skyldig att informera dina kunder/medlemmar om hur ni hanterar personuppgifter.

Som leverantör av kunddatabasen CRM Small är SMAC Affärsutveckling ditt företags personuppgiftsbiträde. Läs mer om vad det innebär på länken nedan: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster/

Personuppgiftsansvarig

SMAC Affärsutveckling är personuppgiftsansvarig. Ansvarig kan nås via info@smacaffarsutveckling.se eller via telefonnr 073 683 15 27.

Forward

Inledning
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR).
SMAC Affärsutveckling AB vill här informera om hur vi hanterar dina uppgifter som lagras i Forward.

Personuppgifter
Vi lagrar personlig data om användarnas företag och verksamhet för att hjälpa användaren sammanställa en affärsplan. Vi lagrar även uppgifter om den löpande verksamheten för att erbjuda användaren en funktion för uppföljning av aktiviteter som beslutats om.
Uppgifterna hanteras enbart inom SMAC (GDPR data controller).

Lagring

Innehållet i Forward lagras på servrar hos Firebase-plattformen som drivs av Google LLC (GDPR data processor).
Privacy and Security in Firebase

Om du vill få dina uppgifter ändrade eller borttagna, kontakta vår personuppgiftsansvarige. Uppgifter som begärs ändrade eller borttagna, raderas inom 7 dagar. Uppgifter kopplade till Gratis-konton raderas efter användaren avslutat kontot.

Du har när som helst rätt att få ett utdrag med dina användaruppgifter.

Säkerhet

Den dagliga backupen säkrar våra kunders konto mot dataförlust. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom SMAC Affärsutvecklings kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför SMAC Affärsutvecklings kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konton på servern till det skick det hade innan felet. Vår molntjänstleverantör är Google LLC.

Vi förbinder oss att följa §31 i Personuppgiftslagen.

Forward och ditt företags lagring av personuppgifter

Vi lagrar ditt innehåll i Forward och tillämpar svensk lagstiftning när det gäller behandlingen av personuppgifter. Finns det övriga villkor som ni vill tillämpa, är ni ansvariga för att kontakta oss för en förbindelse om detta.

Kom ihåg att du som ägare av ett affärsplaneringsverktyg (Forward), är skyldig att informera dina kunder/medlemmar om hur ni hanterar personuppgifter.

Som leverantör av affärsplaneringsverktyget Forward är SMAC Affärsutveckling ditt företags personuppgiftsbiträde. Läs mer om vad det innebär på länken nedan: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster/

Personuppgiftsansvarig

SMAC Affärsutveckling är personuppgiftsansvarig. Ansvarig kan nås via info@smacaffarsutveckling.se eller via telefonnr 073 683 15 27.

COOKIES OCH LOCAL STORAGE

Inledning
SMAC Affärsutveckling använder sig av Cookies för att lagra information om användarnas beteende på vissa sidor för att optimera tjänsterna samt att förbättra användarupplevelsen.

Cookies

Hitta och ta bort cookies
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Du kan läsa mer om hur du tar bort cookies i din webbläsare här.

local storage:

Namn Domän Livslängd
firebase:host:smac-cloud-dc4f8.firebaseio.com .smacaffarsutveckling.se Tills användaren rensar

© 2021 SMAC Affärsutveckling AB | Bakgatan 1 592 30 Vadstena | info@smacaffärsutveckling.se | 073-683 15 27